Urbanizem | Arhitektura | Notranja oprema | Raziskave in razvoj

Prostor dajemo ljudem.
Prostoru dajemo življenje.
Ko se sreča prostor z življenjem, nastane arhitektura.

O nas

MONOMO arhitekti

snujemo prostor, s katerim se vse prične. Prostor nas obdaja bodisi zunaj ali znotraj. Smo del njega, v njem živimo, delamo ali zgolj preživljamo svoj prosti čas. Zavedamo se, da je vpliv prostora na uporabnika neizmernega pomena. Kvalitetna zasnova prostora bo na eni strani omogočala kakovostno uporabniško izkušnjo, po drugi strani pa nam bo dajala vse tisto, kar potrebujemo. Slednje je naše osrednje in glavno vodilo pri snovanju vseh vrst objektov.

Ne glede na to ali načrtujemo zgolj notranjo opremo, projektiramo enostanovanjski objekt ali del naselja, se zavzemamo, da skupek želja naročnika povežemo v prostorsko zasnovo, ki bo odgovor vsem njegovim potrebam, kakor tudi odziv na vse danosti in omejitve. Posebno pozornost posvečamo gibanju v prostoru in občutenju le tega, saj lahko zgolj s tovrstnim pristopom ustvarjamo prostor, ki bo brezčasen, funkcionalen in izraz posameznika.

Mia Crnič, univ. dipl. inž. arh., ustanoviteljica arhitekturnega biroja MONOMO arhitekti, se je leta 2006/07 vpisala na ljubljansko Fakulteto za arhitekturo in jo končala junija 2012. Po končanem univerzitetnem dodiplomskem študiju se je na povabilo izr. prof. dr. Ilke Čerpes, univ. dipl. inž. arh., pridružila oddelku na Fakulteti za arhitekturo v Ljubljani, kjer še danes deluje kot zunanja sodelavka iz stroke. Leta 2015 je ustanovila svoj prvi manjši arhitekturni biro, takrat znan pod imenom Arhitektura MINIMA, ki pa se je januarja 2020 preoblikoval v večjo arhitekturno prakso – MONOMO arhitekti. Poleg aktivnega delovanja na področju arhitekturne prakse, dela s študenti, raziskovanja na arhitekturnem in urbanističnem področju, pomembnem tudi za razvoj stroke, svoje znanje poglablja na doktorskemu študiju na Fakulteti za arhitekturo v Ljubljani, kjer se ukvarja s tematiko deljenega prostora mestnega pritličja.

Zala Koleša, mag. inž. arh. urb., je arhitektka urbanistka, ki je zaključila študij Urbanizma na Fakulteti za arhitekturo v Ljubljani. V času študija je sodelovala pri nagrajenih natečajih in mednarodno prepoznanih arhitekturnih in urbanističnih delavnicah. Kot tehnična sodelavka in demonstratorka je tekom študija sodelovala tudi pri predmetih Urbanistično projektiranje in Urbanistično načrtovanje. Deluje na področju gradbene dokumentacije, urbanističnih projektov in raziskovalne dejavnosti.  

Andraž Gorup je absolvent arhitekture, ki je usmerjen v izvedbeni del arhitekturnih načrtov. Poleg sodelovanja na različnih arhitekturnih natečajih in delavnicah, se v svoji delavnici ukvarja z oblikovanjem lesenih izdelkov in restavriranjem motorjev.

Prostor dajemo ljudem. Prostoru dajemo življenje. Ko se sreča prostor z uporabnikom, nastane arhitektura.

Kontakt

MONOMO arhitekti

Biro za arhitekturo in urbanizem, d.o.o.
Rakuševa ulica 10
1000 Ljubljana

info@monomo-arhitekti.si
040 756 769