Urbanizem | Arhitektura | Notranja oprema

Prostor dajemo ljudem.
Prostoru dajemo življenje.
Ko se sreča prostor z življenjem, nastane arhitektura.

Projekti

Visual Portfolio, Posts & Image Gallery for WordPress

O nas

MONOMO arhitekti

snujemo prostor, kajti z njim se vse prične. Ta nas obdaja, bodisi zunaj ali znotraj. Smo del njega, v njem živimo, delamo ali zgolj preživljamo svoj prosti čas. Zavedamo se, da je vpliv prostora na uporabnika neizmernega pomena. Na eni strani nam bo le ta omogočal kvalitetno uporabniški izkušnjo, po drugi strani nam bo dajal vse tisto, kar potrebujemo. Slednje pa je prav tako naše osrednje in glavno vodilo pri snovanju vseh vrst objektov. Ne glede na to ali snujemo zgolj notranjo opremo, projektirano enostavanjski objekt ali pa del naselja, se zazvzemo, da skupek želja uporabnika povežemo v takšno prostorsko zasnovo, ki bo odgovor tako vsem potrebam kakor tudi danostim ali omejitvam. Posebno pozornost posvečamo gibanju v prostoru in občutenju le tega, saj lahko zgolj s tovrstnim pristopom ustvarjamo prostor, ki bo brezčasen, funkcionalen in izraz individualnosti.

Mia Crnič, univ.dipl.inž.arh., ustanoviteljica arhitekturnega biroja MONOMO arhitekti, se je leta 2006/07 vpisala na ljubljansko Fakulteto za arhitekturo in jo končala junija 2012. Po končanem dodiplomskem šolanju se je na povabilo izr.prof.dr.Ilke Čerpes, univ.dipl.inž.arh. pridružila sodelovanju na Fakulteti za arhitekturo v Ljubljani, kjer še danes sodeluje kot zunanja sodelavka iz stroke. Leta 2015 je ustanovila svoj prvi manjši arhitekturni biro, takrat znan pod imenom Arhitektura MINIMA, ki pa se je januarja 2020 preoblikoval v večjo arhitekturno prakso – MONOMO arhitekti.

Poleg aktivnega delovanja na področju arhitekturne prakse, dela s študenti, raziskovanja na arhitekturnem in urbanističnem področju, ki je pomembno za razvoj stroke, pa svoje znanja poglablja na doktorskemu študiju na Fakulteti za arhitekturo v Ljubljani, kjer se ukvarja s tematiko deljenega prostora mestnega pritličja.

Prostor dajemo ljudem. Prostoru dajemo življenje. Ko se sreča prostor z uporabnikom, nastane arhitektura.

Kontakt

MONOMO arhitekti

Biro za arhitekturo in urbanizem, d.o.o.
Dunajska cesta 158
1000 Ljubljana

info@monomo-arhitekti.si
040 756 769