Škofljica | 2020

Objekt je umeščen na degradirano območje gradbene jame. Hiša je sestavljena iz treh etaž, ki skupaj tvorijo dom za dve družini. V spodnji etaži je za obe enoti objekta urejen servisni del in del s parkirišči, nad njimi pa etaža najemnjena bivanju. Razdelitev objekta je najbolj vidna v zgornji etaži, kjer sta dva posamična volumna postavljena na bivanjski del objekta. V vsakem volumnu so urejeni splani deli s prostranimi pogledi na Ljubljansko barje.