Prihova pri Oplotnici | 2018

Novogradnja predstavlja kompaktno gmoto, ki se razpotegne po vrhnjem slemenu zemljišča. Objekt z svojo zasnovo predstavlja odgovor na lokacijo, kjer se na zahodno in vzhodno stran razprostirajo pogledi. Bivalni prostori so tako postavljeni v nadstropje objekta, s čimer so omogočeni pogledi na vzhod in zahod. S tem se zagotovi intimnost bivalnih prostorov – skriti pogledi mimoidočih s ceste. V pritličju se nahaja glavni vhod v objekt ter spalni prostori. Zaradi danosti in konfiguracije terena je vzhodna stran objekta v celoti vkopana, medtem ko se na zahodno stran odpirajo steklene površine.