Cerknica | 2021

Družinska hiša Vesel je kompaktno zasnovana in izhaja iz pravokotne tlorisne zasnove ter zlaganja volumnov. Konceptualno je volumen hiše razdeljen na dva dela. Spodnji volumen, ki se zaje v teren (in se v njem snujejo bivalni prostori) ter volumen nadstropja, ki je na osnovni pritlični volumen postavljen pravokotno. Kompaktnost objekta in umestitve v prostor sledi danostim neposredne lokacije, s čimer se zagotovi kvalitetna osončenost bivalnih prostorov.

V pritličju hiše so tako bivalni prostori kot so kuhinja, jedilnica, dnevna soba, kotlovnica in dnevne sanitarije, nadstropje pa predstavlja spalne prostore (spalnica, otroški sobi, kopalnica, skupen prostor za druženje).

Konstrukcija objekta je kombinacija armiranega betona in lesene skeletne gradnje. Plošče na stiku s terenom (temeljna plošča) in severna stena v pritličju so iz armiranega betona, vse ostale stene, medetažna plošča in streha pa je osnovana iz lesene konstrukcije. Kritina objekta je iz opeka, fasada pa je izvedena kot kontaktna fasada v svetlih fasadnih tonih.