Koncept novega objekta izhaja iz že obstoječe grajene strukture v ozki dolini Pohorskega hribovj, ki predstavlja skladišče za mehanizacijo in se pravokotno na cesto vrezuje v grapo s pritokom reke Oplotnice. Objekt ohranja nekatere konstrukcijske elemente že obstoječe stavbe, jo nadzida in prizida s krožnim prizidkom proti jugu.

S krožno obliko se nakazuje krajinski karakter objekta, ki tako spominja na gnezdo, ob enem pa prikazuje koncept celotnega butičnega penziona, ki je orientiran h kolesarki dejavnosti. V-stebri so povzeti iz sestava naper na kolesu in s tem simbolično predstavljajo program v objektu, na drugi strani pa povzemajo naravne strukture iz okoliške narave gozda.

Z zeleno streho nadstreška se krajina povzpne na objekt in nadaljuje na sever, kjer so v nadstropju razporejeni manjši objekti, ki razdrobijo veliko strukturo že obstoječe zasnove in ji vnesejo bolj igriv in razgiban značaj. V severnem delu se nadzidava nadaljuje v strmejši del območja na severu. Tako se ustvari prazen prostor pod nadstreškom, ki skriva parkirna mesta za avtomobile in dostavo. Večji parkirni prostor je lociran tudi na jugu, ki je zaradi samega terena nižje od objekta in se gostom prav tako skrije pred očmi.

Programsko je območje ciljno usmerjeno k namestitvenim enotam, ki jih dopolnjuje dodaten program za vzpostavitev nastanitvenega objekta Butičnega kolesarskega penziona Volk, kot so kavarna, sejna soba, fitnes in wellness.

Projekt je bil v letu 2023 eden od 58 investicijskih projektov za obnovo ali izgradnjo novih turističnih namestitev, ki so bili uspešni na razpisu gospodarskega ministrstva za sofinanciranje vlaganj v nastanitveno turistično ponudbo za dvig dodane vrednosti turizma. Za namen razpisa smo izdelali dokumentacijo za identifikacijo investicijskega projekta in celoten idejni projekt. V okviru načrtovanja novogradnje smo dosegli delež uporabljenih naravnih obnovljivih gradbenih materialov pri izvedbi investicije večji kot 40 %.