Rateče | 2021

Hiša pogledov je prenova tipične gorensjke enostanovanjske hiše. Pri prenove se upošteva že obstoječo klet. Ob njej se prizida nov volumen in nadzida simetrična dvokapnica.

Okrog celotne pritlične etaže se uredi gang, ki se členi z leseno ograjo z vertikalno členitvijo desk oziroma nosilne konstrucije, ki poteka vse do strehe (kombinacija vidne lesene konstrukcije in steklene ograje). S tem se volumen hiše posodobi, v notranjosti objekta pa se ustavri igra svetlobe in sence. Gang omogoče tudi balkon vzdolž celotne stranice objekta. Uredi se terasa kot preščipnjen del med posameznimi programskimi sklopi pritličja – bivanje / spanje. Kritina simetrične dvokapnice je v sivi barvi, klet pa v svetlem ometu.

Vse to posnema tipiko lokalne arhitekture, za katero je značilna siva kritina, leseno obloženo nadstropje in podstrešje, gang, pritličje v apnenem svetlem ometu in podolgovat volumen.