Natečaj za Knjižni sejem Franfkurt 2023 | 2022

Natečajna rešitev izhaja iz tematike razstavnega paviljona: knjige + Slovenija. Pri iskanju primerne rešitve za oblikovanje razstavnega prostora knjižnega sejma v Frankfurtu smo skušali z oblikovanjem le tega odgovoriti na vprašanje: »Kako z razstavnim prostorom sporočiti knjižno tematiko in pri tem predstaviti ter promovirati Slovenijo?«

Odgovor smo našli v knjigi sami (ter papirju) in naravnogeografskih značilnostih Slovenije.
Osnovni gradnik prostora je tako knjiga oziroma njen osnovni element papir.

Ker je sejem s  knjižno tematiko in vsaka knjiga nosi svojo vsebino, smo skušali snovati prostor, ki je sestavljen iz papirja oziroma elementa knjige. Tako je celoten prostor oblikovan kot zgodba, kjer se obiskovalec sejma sprehaja skozi razstavišče, kot da bi bral zgodbo o Sloveniji.
Zgodba o Sloveniji je predstavljena skozi posamezne segmente prostora, vsak sestavni element pa predstavlja posamično značilnost slovenskega prostora.
Poleg zgodbe o Sloveniji oziroma najbolj prepoznavnih značilnosti slovenskega prostora, pa elementi oblikovanja, kot je že zapisano uvodoma, povzemajo in predstavljajo knjižno tematiko.

Nagrada na natečaju za izbiro strokovno najprimernejše rešitve za PAVILJON IN STOJNICO NA MEDNARODNEM KNJIŽNEM SEJMU V FRANKFURTU 2023

Ocenjevalna komisija je prepoznala kvaliteto ideje natečajnega predloga v fascinaciji odstiranja prostora, raziskovanja, izkušnje, ki jo tvorijo plasti papirnatih zaves. Zaradi tega prispevka, je komisija predlog nagradila s priznanjem.

Avtorji projekta: Mia Crnič, univ. dipl. inž. arh., Danaja Dvornik, abs. arh., Nika Koren, abs. arh., Zala Koleša, mag. inž. arh. urb., Andraž Gorup, abs. arh