Ureditev šprtnega parka na Logu je zasnovana kot generatov vsebin in urejanja območja.  Skozi celotno območje bi se vlekel sistem ureditve, ki bi celoto povezoval, jo odpiral in programsko bogatil. Zasnova fazosnosti (zadnja faza izločitev motornega prometa). Programska pestrost in urejenost, ki bi omogočala vsebine za vse starostne skupine (tudi ranljive skupine, invalide in ljudmi s posebnimi potrebami). Fleksibilnost vsebin, ki so po eni strani oblikovni elementi, po drugi pa so to otroška igrala, panoji itd.