Osrednja Slovenija | 2022

Od vrta do tržnice.

Nova pokrita tržnica v malem slovenskem mestu je arhitekturno oblikovana tako, da ponuja optimalno uporabno funkcionalnost in estetiko. Prenova prostora okoli objekta datiranega v prelom med 18. in 19. stoletjem izhaja iz želje investitorja po sodobno oblikovani intervenciji, ki nekoč urejen vrt spremeni v zdaj bolj uporabno in občanom manjkajočo se tržnico.

Poseg na območju izhaja iz reliefa okoli objekta, ki je vzpenjajoč in razgiban. Tako je že obstoječ pomožni objekt tam postavljen v teren, nov prizidek temu objektu pa nadaljuje potezo gradnje v terenu. Objekt tržnice združuje prenovo obstoječega objekta, v katerem so na novo umeščeni toaletni prostori za obiskovalce, prostor za čistila in skladišče, nov prizidek pa predstavlja večjo pokrito tržnico. Enoten videz in povezavo obeh objektov se zagotovi s perforiranimi paneli iz kovinske mreže, ki prostor tržnice tudi ločuje od odprtega javnega prostora. Na strehi objekta se ob cesti zagotovljena parkirna mesta, v nadaljevanju pa se odpira galerija na prostem.

 V sklopu tržnice je urejeno zunanje prizorišče za različne vrste dogodkov, kjer se lahko obiskovalci sprostijo in uživajo v dogodkih na prostem. Odprt javni prostor je vmesna in povezujoča ploščad med tržnico in trškim jedrom južno od objekta terensko ločena s stopnicami, ki se nadaljujejo v tribune. Invalidom je omogočen dostop do tržnice preko rampe, ki ločuje ploščad od zasebnih parcel vzhodno od objekta.

Ker je prostor prej predstavljal vrt, je osrednji element oblikovanja tudi vegetacija. Z njo se zamejuje in povezuje različne elemente tržnice in njene okolice, omogoča večjo prepustnost tal v prostoru ter daje naraven videz tržnici, ki je sicer betonske konstrukcije. Ohranja se vegetacija, ki že zdaj krasi območje: drevo magnolije, hortenzije in različne vrste grmičevja.